Anketa

Događanja

Priopćenje Agencije za zaštitu osobnih podataka nastavno na pismo upućeno Europskoj komisiji Priopćenje Agencije za zaštitu osobnih podataka nastavno na pismo upućeno Europskoj komisiji

22.5.2015. Događanja Agencija za zaštitu osobnih podataka je suočivši se sa medijskim linčom koji je uslijedio nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje u sukobu interesa uklonilo imovinske kartice sa svojih web stranica pokušala razložnim argumentima odaslati poruku cjelokupnoj javnosti i medijima o potpuno pogrešnom prezentiranju njenog rješenja, iznošenju neutemeljenih i neprovjerenih činjenica, a prvenstveno o tome da nikad nije naložila uklanjanje imovinskih kartica niti je ikad naložila skrivanje zakonom propisanih podataka dužnosnika. opširnije

Pravno-činjenična argumentacija poslana u Sabor Pravno-činjenična argumentacija poslana u Sabor

13.5.2015. Događanja Poštovani, u privitku Vam dostavljamo očitovanje Agencije za zaštitu osobnih podataka, kao i sve (do sad prikupljene materijale) u prilog zakonitog postupanja Agencije u svrhu uvida u situaciju i Vašeg objektivnog informiranja, a nastavno na sramotnu aferu proizvedenu od strane medija u pogledu uklanjanja imovinskih kartica. Predmetno očitovanje (dopis pod 5. u prilogu i sve ostale, pripadajuće priloge dostavili smo u Sabor i Vladu. opširnije

PRIOPĆENJE AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA POVODOM 	TUMAČENJA RJEŠENJA  VEZANOG UZ JAVNU OBJAVU OSOBNIH 	PODATAKA  	DUŽNOSNIKA  I PRIOPĆAVANJA JAVNOSTI  NJEGOVOG SADRŽAJA PRIOPĆENJE AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA POVODOM TUMAČENJA RJEŠENJA VEZANOG UZ JAVNU OBJAVU OSOBNIH PODATAKA DUŽNOSNIKA I PRIOPĆAVANJA JAVNOSTI NJEGOVOG SADRŽAJA

4.5.2015. Događanja U cijelosti uvažavajući osjetljivost teme, a nadasve imajući u vidu da se radi o obradi osobnih podataka dužnosnika čijom je javnom objavom na internetskim stranicama Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa putem obrasca „ Izvješće o imovinskom stanju dužnosnika „ narušena njihova privatnost, Agencija za zaštitu osobnih podataka sukladno svojim ovlastima na koje je obvezuje Zakon o zaštiti osobnih podataka ( „ Narodne novine“ broj 106/12 –pročišćeni tekst ) poduzela je mjere kako bi se zaštitili osobni podaci dužnosnika koji se odnose isključivo na njihovu privatnost, a koji su javnom objavom postali dostupni ne samo hrvatskoj javnosti već putem internetskih tražilica i globalno svjetskoj javnosti. opširnije

Obrada osobnih podataka u školskom obrazovnom sustavu Obrada osobnih podataka u školskom obrazovnom sustavu

16.4.2015. Događanja Na seminaru za tajnike,računovođe i ravnatelje škola u Puli održanom u razdoblju od 08. do 10. travnja 2015. koji je organiziran od strane Hrvatske zajednice osnovnih škola u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta sudjelovala je gospođa Branka Bet- Radelić, dipl. iur. načelnica Odjela za zaštitu osobnih podataka AZOP-a. Gđa Branka Bet- Radelić održala je edukaciju na temu zaštite osobnih podataka pod nazivom „Obrada osobnih podataka u školskom obrazovnom sustavu“. opširnije
sve vijesti

Promotivni spot Agencije za zaštitu osobnih podataka

OBAVIJEST


U funkciji je nova Internet stranica Povjerenika za informiranje www.pristupinfo.hrRješenja

Javna objava osobnih podataka dužnosnika i priopćavanja javnosti njegovog sadržaja Javna objava osobnih podataka dužnosnika i priopćavanja javnosti njegovog sadržaja

4.5.2015. Javna objava osobnih podataka dužnosnika i priopćavanja javnosti njegovog sadržaja Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 4. i članka 34. st. 1. t. 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 106/12-pročišćeni tekst ), u postupku utvrđivanja povrede prava na zaštitu osobnih podatka po službenoj dužnosti, donosi sljedeće RJEŠENJE 1. Utvrđuje se da je javnim objavljivanjem osobnih podataka dužnosnika u prekomjernom opsegu na mrežnim (web) stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa https://www.sukobinteresa.hr/.../imovinsko-stanje-duznosnika-ime-prezime putem obrasca „Izvješće o imovinskom stanju dužnosnika“, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na njihovu privatnost: bračno stanje, podaci o broju djece ili činjenici neimanja djece, podaci o neto iznosu plaće dužnosnika iz prethodnog zaposlenja, dio podataka o kreditnim zaduženjima dužnosnika prije stupanja na dužnost ( naziv institucije kod koje je kredit ostvaren rok otplate), došlo do povrede članka 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka. opširnije

Lažni pretplatnički ugovor Lažni pretplatnički ugovor

23.1.2015. Krađa identiteta Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je dana 23. prosinca 2014. godine zahtjev za zaštitu prava, A. T. iz Z., u kojem isti navodi kako je dana 13. studenog 2014.g. dobio opomenu pred tužbu za dugovanje za pretplatnički broj... Podnositelj zahtjeva ističe kako nikad nije bio korisnik usluga navedenog društva te kako ugovor za zasnivanje pretplatničkog odnosa nikad nije potpisao, a od tehničke službe H. T.-a dobio je saznanje da je osoba s istim imenom i prezimenom, drugog godišta rođenja i adrese stanovanja, sklopila pretplatnički odnos za navedeni broj. Također navodi, kako je uputio prigovor društvu H. T., a zbog sumnje u zlouporabu svojih osobnih podataka ( ime i prezime, OIB) slučaj je dana 20. siječnja 2015.g. prijavio i policiji. opširnije

Povreda privatnosti od strane radio postaje Povreda privatnosti od strane radio postaje

21.1.2015. Povreda privatnosti od strane medija Agenciji za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) obratila se XY iz M., sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka. Podnositeljica zahtjeva navodi da je zaprimila poziv na radnom mjestu od radio postaje, te bez ikakvog upozorenja da se razgovor snima ili da će naknadno biti korišten za puštanje u radijski eter odbila odgovoriti na pitanje koje joj je bilo upućeno vezano uz radno mjesto na kojem radi. Međutim, nekoliko dana se snimka njenog odgovora koristila na način da je puštana u eter zbog koje je između ostalog imala neugodnosti na radnom mjestu. opširnije
sve vijesti

Mišljenja

Objava osobnih podataka na web stranici dnevnih novina Objava osobnih podataka na web stranici dnevnih novina

26.1.2015. Objava osobnih podataka Ovoj Agenciji obratila se gospođa XY navodeći kako je na web stranici www... objavljen članak u kojem se spominje njeno ime i prezime kao svjedoka u postupku. Nadalje navodi da se u članku spominje upletenost u kriminalne aktivnosti, da je u navedenom postupku bila samo svjedok te smatra da je objavom njenih osobnih podataka povrijeđeno njeno dostojanstvo i privatnost. opširnije

Nadzor sadržaja e-pošte zaposlenika Nadzor sadržaja e-pošte zaposlenika

2.8.2013. Nadzor službene e-pošte S obzirom na upit poslodavca u vezi nadzora elektroničkih komunikacija zaposlenika na radnom mjestu, sukladno važećoj zakonskoj regulativi te uvažavajući i mišljenje Radne skupine iz članka 29. Direktive 95/46/EZ o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka pod nazivom „Working document on the surveillance of electronic communications in the workplace“ , navodimo kao relevantna sljedeća načela i principe kojih se treba pridržavati opširnije
sve vijesti

Obavijesti

Obavijest Obavijest

6.11.2013. Obavijesti Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 25. listopada 2013. godine izabrao je dr. sc. Anamariju Musa za Povjerenicu za informiranje. Oduka o izboru objavljena je u "Narodnim novinama" , broj 131, dana 30.10.2013. godine. Prema odredbi članka 39. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13.) Povjerenik za informiranje ima Ured kao stručnu službu. opširnije

Edukacija Edukacija "Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama""

31.10.2012. Obavijesti Hrvatska gospodarska komora i Agencija za zaštitu osobnih podataka u zajedničkoj suradnji organiziraju edukaciju "Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama". Prva edukacija održat će se u Virovitici, u prostorijama Županiske komore u petak 9. studenoga 2012. godine s početkom u 10.00 sati, a sudjelovanje na edukaciji je besplatno. opširnije
sve vijesti