Anketa
Službeno priopćenje radne skupine čl. 29 Direktive 95/46/EZ o potrebi uvažavanja neovisnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka 19.6.2015. Priopćenja za javnosti Radna skupina na plenarnom zasjedanju u Bruxellesu osuđuje ovaj napad na načelo potpune neovisnosti* tijela za zaštitu osobnih podataka prilikom obavljanja njihovih zadaća, koji je poduzet prijetnjom razrješenja čelnika tog tijela, umjesto da se odluka tijela spori pred nadležnim nacionalnim sudom što bi bio primjeren put pravne zaštite. To ne utječe na ocjenu usklađenosti novog zakona s ugovorima Europske unije i Direktivom 95/46/EZ. opširnije

Događanja

Izaslanstvo Stalnog odbora u parlamentu savezne zemlje Baden-Württemberg predvođeno predsjednikom odbora dr. Stefanom Scheffoldom 24. lipnja 2015. godine posjetilo je Agenciju za zaštitu osobnih podataka Izaslanstvo Stalnog odbora u parlamentu savezne zemlje Baden-Württemberg predvođeno predsjednikom odbora dr. Stefanom Scheffoldom 24. lipnja 2015. godine posjetilo je Agenciju za zaštitu osobnih podataka

24.6.2015. Događanja Izaslanstvo Stalnog odbora u parlamentu savezne zemlje Baden-Württemberg predvođeno predsjednikom odbora dr. Stefanom Scheffoldom 24. lipnja 2015. godine posjetilo je Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Stalni odbor tijelo je parlamenta savezne zemlje Baden-Württemberg koje je zaduženo za ustavna i pravna pitanja, medijsku politiku i zaštitu podataka. Prijem i radni sastanak između delegacije Stalnog odbora u pralmenetu održan je u Agenciji za zaštitu osobnih podataka s početkom u 11,00 sati a dobrodošlicu ovoj Delegaciji iskazali su ravnatelj g. Anto Rajkovača i zamjenica ravantelja gđa Dubravka Dolenc te načelnici stručnih službi Agencije gđa Sanja Silaj-Zeman i g. Igor Vulje. opširnije

Priopćenje Agencije za zaštitu osobnih podataka nastavno na pismo upućeno Europskoj komisiji Priopćenje Agencije za zaštitu osobnih podataka nastavno na pismo upućeno Europskoj komisiji

22.5.2015. Događanja Agencija za zaštitu osobnih podataka je suočivši se sa medijskim linčom koji je uslijedio nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje u sukobu interesa uklonilo imovinske kartice sa svojih web stranica pokušala razložnim argumentima odaslati poruku cjelokupnoj javnosti i medijima o potpuno pogrešnom prezentiranju njenog rješenja, iznošenju neutemeljenih i neprovjerenih činjenica, a prvenstveno o tome da nikad nije naložila uklanjanje imovinskih kartica niti je ikad naložila skrivanje zakonom propisanih podataka dužnosnika. opširnije

Pravno-činjenična argumentacija poslana u Sabor Pravno-činjenična argumentacija poslana u Sabor

13.5.2015. Događanja Poštovani, u privitku Vam dostavljamo očitovanje Agencije za zaštitu osobnih podataka, kao i sve (do sad prikupljene materijale) u prilog zakonitog postupanja Agencije u svrhu uvida u situaciju i Vašeg objektivnog informiranja, a nastavno na sramotnu aferu proizvedenu od strane medija u pogledu uklanjanja imovinskih kartica. Predmetno očitovanje (dopis pod 5. u prilogu i sve ostale, pripadajuće priloge dostavili smo u Sabor i Vladu. opširnije
sve vijesti

Promotivni spot Agencije za zaštitu osobnih podataka

OBAVIJEST


U funkciji je nova Internet stranica Povjerenika za informiranje www.pristupinfo.hrRješenja

Javna objava osobnih podataka dužnosnika i priopćavanja javnosti njegovog sadržaja Javna objava osobnih podataka dužnosnika i priopćavanja javnosti njegovog sadržaja

4.5.2015. Javna objava osobnih podataka dužnosnika i priopćavanja javnosti njegovog sadržaja Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 4. i članka 34. st. 1. t. 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 106/12-pročišćeni tekst ), u postupku utvrđivanja povrede prava na zaštitu osobnih podatka po službenoj dužnosti, donosi sljedeće RJEŠENJE 1. Utvrđuje se da je javnim objavljivanjem osobnih podataka dužnosnika u prekomjernom opsegu na mrežnim (web) stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa https://www.sukobinteresa.hr/.../imovinsko-stanje-duznosnika-ime-prezime putem obrasca „Izvješće o imovinskom stanju dužnosnika“, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na njihovu privatnost: bračno stanje, podaci o broju djece ili činjenici neimanja djece, podaci o neto iznosu plaće dužnosnika iz prethodnog zaposlenja, dio podataka o kreditnim zaduženjima dužnosnika prije stupanja na dužnost ( naziv institucije kod koje je kredit ostvaren rok otplate), došlo do povrede članka 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka. opširnije

Lažni pretplatnički ugovor Lažni pretplatnički ugovor

23.1.2015. Krađa identiteta Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je dana 23. prosinca 2014. godine zahtjev za zaštitu prava, A. T. iz Z., u kojem isti navodi kako je dana 13. studenog 2014.g. dobio opomenu pred tužbu za dugovanje za pretplatnički broj... Podnositelj zahtjeva ističe kako nikad nije bio korisnik usluga navedenog društva te kako ugovor za zasnivanje pretplatničkog odnosa nikad nije potpisao, a od tehničke službe H. T.-a dobio je saznanje da je osoba s istim imenom i prezimenom, drugog godišta rođenja i adrese stanovanja, sklopila pretplatnički odnos za navedeni broj. Također navodi, kako je uputio prigovor društvu H. T., a zbog sumnje u zlouporabu svojih osobnih podataka ( ime i prezime, OIB) slučaj je dana 20. siječnja 2015.g. prijavio i policiji. opširnije

Povreda privatnosti od strane radio postaje Povreda privatnosti od strane radio postaje

21.1.2015. Povreda privatnosti od strane medija Agenciji za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) obratila se XY iz M., sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka. Podnositeljica zahtjeva navodi da je zaprimila poziv na radnom mjestu od radio postaje, te bez ikakvog upozorenja da se razgovor snima ili da će naknadno biti korišten za puštanje u radijski eter odbila odgovoriti na pitanje koje joj je bilo upućeno vezano uz radno mjesto na kojem radi. Međutim, nekoliko dana se snimka njenog odgovora koristila na način da je puštana u eter zbog koje je između ostalog imala neugodnosti na radnom mjestu. opširnije
sve vijesti

Mišljenja

OIB-općeniti odgovor OIB-općeniti odgovor

4.8.2015. Upotreba OIB-a Sva pitanja u vezi uvođenja, određivanja, dodjeljivanja i korištenja osobnog identifikacijskog broja određena su odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, broj; 60/08.). U odredbama članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju određeno je kako je osobni identifikacijski broj stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka te se u smislu članka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka, „Narodne novine“, broj;106/12) smatra osobnim podatkom kojim se identificira određena fizička osoba. opširnije

Mišljenje AZOP-a na upit u kojem građanin moli informaciju o tome može li banka, odnosno kartičarska kuća davati osobne podatke agencijama za naplatu potraživanja Mišljenje AZOP-a na upit u kojem građanin moli informaciju o tome može li banka, odnosno kartičarska kuća davati osobne podatke agencijama za naplatu potraživanja

17.7.2015. Prikupljanje i obrada osobnih podataka Sukladno članku 7. stavku 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj: 106/12 – Pročišćeni tekst) osobni podaci se smiju prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika, u slučajevima određenim zakonom, te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku. Isto tako za obradu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha od strane voditelja zbirke osobnih podataka, odnosno osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i zakonito (članak 6. Zakona). S obzirom da se agencije za naplatu potraživanja, između ostalog, bave poslovima naplate potraživanja svojih klijenata te poslovima otkupa potraživanja, u opisanom slučaju se može raditi o povjeravanju određenih poslova izvršitelju obrade putem ugovora o nalogu ili o prijenosu tražbina s jednog vjerovnika na drugog vjerovnika, odnosno s banke ili kartičarske kuće na agenciju za naplatu potraživanja putem ugovora o cesiji. opširnije

Objava osobnih podataka na web stranici dnevnih novina Objava osobnih podataka na web stranici dnevnih novina

26.1.2015. Objava osobnih podataka Ovoj Agenciji obratila se gospođa XY navodeći kako je na web stranici www... objavljen članak u kojem se spominje njeno ime i prezime kao svjedoka u postupku. Nadalje navodi da se u članku spominje upletenost u kriminalne aktivnosti, da je u navedenom postupku bila samo svjedok te smatra da je objavom njenih osobnih podataka povrijeđeno njeno dostojanstvo i privatnost. opširnije
sve vijesti

Obavijesti

Edukacije “Zaštita osobnih podataka – zakonodavni okvir i praksa“ Edukacije “Zaštita osobnih podataka – zakonodavni okvir i praksa“

8.5.2015. Obavijesti Agencija za zaštitu osobnih podataka u okviru svojih Zakonom propisanih ovlasti i zadaća u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca – regionalnom podružnicom Osijek organizira edukacije „Zaštita osobnih podataka – zakonodavni okvir i praksa“ koje će se održati u Slavonskom Brodu, Vukovaru i Osijeku tokom mjeseca rujna i listopada 2015. godine. opširnije

Obavijest Obavijest

6.11.2013. Obavijesti Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 25. listopada 2013. godine izabrao je dr. sc. Anamariju Musa za Povjerenicu za informiranje. Oduka o izboru objavljena je u "Narodnim novinama" , broj 131, dana 30.10.2013. godine. Prema odredbi članka 39. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13.) Povjerenik za informiranje ima Ured kao stručnu službu. opširnije
sve vijesti